தொடர்புக்கு ஒருமுறை கிளிக் செய்யவும்     வளம் சேர்க்கும் வீட்டு சாஸ்திரம்

 

 

உங்களது பெயர்:  ............................ -Your name:

பிறந்த மாவட்டம்:............................-District:
பிறந்த தேதி:  மணி :  நிமிடம்:நொடி :

-Date of Birth: AM -  PM  -

காலை- மாலை ......................../ H: 00 / min: 00 / sec: 00    

ஜாதகம் கணிக்க பதிவு செய்பவர்கள் தங்களது. தொலைபேசி,  அல்லது ,மொபைல்,  எண் ,தவறாமல் குறிப்பிடவும் 

இவைகள் மிக மிக முக்கியமானவை  இவைகளை சரியாக அனுப்பினால் சரியான தகவல்கிடைக்கும் கிலே உள்ள படிவத்தில் குறிப்பிடவும்             

 Contact

லக்னமே வாழ்க்கை 

லக்னாதிபதி எந்த வீட்டில் இருந்தால் 

என்ன பலன்?

 39 பக்கம் முழுமையான் ஜாதகம் கணிக்க வேண்டுமா

ஜாதகம் கணித்து அனுப்புவதற்கு   Rs, 300

முப்பத்தி ஒன்பதுபக்கம், ஆயுல்கல ஜோதிடம்,

மற்றும் லக்னம் என்ன .விதியின் பயன் இங்கு இதுவோ. தின ஓரையில் பயன்கள், என்ன?கடன் தீர - ஜோதிடம் கூறும்

வழி, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் கவனத்திற்கு,

இவைகள் அனைத்தும் உங்கள் கைகளுக்குள் Rs 300

 வங்கியில் பணம் செலுத்த இங்கு கிளிக் செய்யவும்

 
 

கட்டணம் ரூபாய்  300